De geschiedenis van Rome en het belang ervan

De geschiedenis van de wereld die wij kennen, is ontzettend groot. Waar de geschiedenis zich eerder nog beperkte tot de verhalen over de oorlogen, keizers en koningen, is de geschiedenis nu uitgebreid tot alle mogelijke facetten van het verleden. Daarbij komen soms dingen aan het licht die interessanter zijn dan andere geschiedschrijving. De geschiedenis van Rome is één van de speerpunten geworden in de geschiedenis van Europa. Dit heeft vooral te maken met de invloed van de stad die zowat heel Europa wist te veroveren, en waarvan de macht rijkte tot in China.

De waarde van de Romeinse geschiedenis

rome_colosseum-roma-passDe Romeinen hebben een belangrijke rol gehad in de indeling van Europa zoals we die nu kennen. De Romeinen namen deze rol in die tijd over van de Grieken, die de bakermat van Europa genoemd werden. De verschillende stadstaten waren belangrijke plaatsen die veel invloed uit hebben geoefend op de maatschappijen die later ten tonele kwamen. In Griekenland werd de democratie uitgevonden en de falanx. Tegelijkertijd werd de propaganda uitgevonden en leefden de mensen in vrees voor de almachtige goden. Al deze facetten zien we terug in de geschiedenis van Rome.

De geschiedenis van Rome is een lange. Al een paar eeuw voor Christus werden de beginselen gelegd, en de grootste keizers vinden we in de eerste eeuw voor Christus. Het zou tot 476 na Christus duren voordat het Romeinse Rijk pas echt uit elkaar zou vallen, al werden de breuklijnen al eerder zichtbaar. Het rijk dat zich over heel Europa strekte, en waarbij Alexander tot aan India zou geraken, viel uiteindelijk uit elkaar door interne spanningen en externe druk waar geen antwoord op kon komen.

Is de geschiedenis samen te vatten?rome_colosseum-roma-pass-rome

Wanneer je een goed overzicht wilt hebben van de geschiedenis van Rome, dan kom je uit op naslagwerken van honderden pagina’s, of je komt in de universiteitsbanken terecht. Je kunt niet zomaar ergens beginnen om kennis te vergaren over dit rijk, want van de eerste tot de laatste dag is het een verloop geweest van oorzaken en gevolgen. De geschiedenis van Rome is in eerste instantie een geschiedenis van kopiëren en veroveren, daarna komen de grote keizers om vervolgens over te gaan naar de zwakkere leiders en de opkomst van het christendom. Daarna komt een periode van verval, waarbij de vijanden buiten en binnen de grenzen sterker worden, maar het rijk heeft er geen antwoorden meer op en zal uiteindelijk uit elkaar vallen.

Dit uiteenvallen luidde vroeger de Middeleeuwen in, de donkere tijd tot de moderne tijd. Hier geloven we tegenwoordig niet meer in. Het uiteenvallen van Rome luidt een belangrijke periode in Europa in, waarin kleinere heersers proberen de macht op te bouwen, maar waarbij Italië binnen korte tijd weer de leidende rol terug weet te krijgen, en waarbij het christendom zich weet te ankeren in de maatschappij. De geschiedenis van Rome is daarmee fundamenteel voor de ontwikkelingen binnen de Europese landen die we tegenwoordig kennen.

ba