De val van het Romeinse Rijk

Er zijn weinig rijken geweest die een invloed hebben gehad op Europa zoals het Romeinse Rijk gehad heeft. Het Romeinse Rijk heeft de basis weten te leggen voor Europa, waarbij veel van de indelingen en beslissingen intact gehouden zijn. Tijdens de Renaissance is veel van Europa herzien en gingen de geleerden op zoek naar de basis van politiek, taal en wetgeving. Zij kwamen allemaal uit in Rome en Griekenland, waar de basis gelegd was van alle dingen die op dat moment al bekend waren.

knipselsdfsdfdd

Dit betekent tegelijkertijd dat geen enkele val van een rijk zoveel impact gemaakt heeft op de geschiedenis. Historici spraken aanvankelijk van de Donkere Middeleeuwen die volgden op het Romeinse Rijk. Na het uiteenvallen zou een totale chaos ontstaan zijn, vol met barbaarse rituelen en onbegrijpelijke oorlogen. Tegenwoordig weten we dat dit niet helemaal het geval geweest is, maar dat de val van het Romeinse Wereldrijk een flinke indruk achter wist te laten, dat mag duidelijk zijn.

Waarom viel het Romeinse Rijk?

Over de val van het Romeinse Rijk is veel geschreven. Voordat gekeken kan worden naar de redenen waarom het rijk gevallen is, is het goed om te weten dat op het moment van de val er geen Rijk meer was. Het Romeinse Rijk was in 395 opgedeeld na de dood van Theodosius. Het Westelijk Romeinse Rijk viel in 476 en dit is wat bedoeld wordt met de val van het rijk. Het oostelijk deel zou het volhouden tot bijna 1500.

Het westelijk gedeelte was een deel met grote problemen. Er waren veel zwakke keizers op rij geweest die het rijk niet centraal konden besturen. Er waren monetaire problemen binnen in het rijk, en het constant opnemen van vreemde mensen (barbaren, Visigoten), zorgde voor een grotere druk. Ook omdat deze mensen uiteindelijk in de legioenen zouden dienen. De druk van buitenaf werd ook steeds groter. Het Rijk werd onderhevig aan plunderingen, corruptie, en moest meer vreemde volkeren opnemen om het rijk te kunnen beschermen. Uiteindelijk klapte het systeem in elkaar en wist Odoaker de laatste keizer af te zetten, Romulus Augustulus.

Europa na het Romeinse Rijk

Op het moment dat het Romeinse Rijk valt, verandert er niets dat een grote impact heeft. Het is de keizer die afgezet wordt en de grenzen van het rijk vervagen. De culturen versmelten en langzaam komt er een nieuw systeem op. De periode zal aanbreken waarin de koningen Europa gaan verdelen en met lange oorlogen zal een nieuwe indeling gemaakt worden van Europa, waarbij het christendom een grote rol gaat spelen, met verschillende stromingen die elkaar onderling zullen bestrijden.