Drie soorten slaven in het Romeinse Rijk

Wanneer het gaat om het Romeinse Rijk, dan gaat het vaak om de mooie verhalen van keizers, het senaat, of films die gemaakt zijn door Hollywood om ons te vermaken. Wat vaak vergeten wordt, is dat het Romeinse Rijk ook minder fraaie kanten had. De slavernij is daar eentje van. Hoewel gesteld is in het verleden dat de Romeinen de slavernij uitgevonden hebben, is dat niet waar. Wat wel waar is, is dat Rome een grote vraag naar slaven naar voren wist te brengen. De betere huishoudens hadden vaak veel slaven die ingezet werden voor de vele klusjes die verricht moesten worden in en rond het huis. Wat voor verschillende slaven waren er?

knipseldfqsdfqsdfsddfsf

Waar kwamen de slaven vandaan?

De meeste slaven werden niet direct van de markt gekocht. Het waren de mensen die zich verzet hadden in de gebieden die overgenomen werden door de Romeinen. Deze mensen werden gevangen genomen en aan mangones verkocht, de speciale handelaren die alleen in slaven handelden. Slaven hadden geen burgerschap, in tegenstelling tot de mensen die wel door het rijk ingelijfd werden. De prijs van een slaaf was hoog. Een gemiddeld huishouden kon één slaaf bezitten. Niet alleen vanwege de hoge aankoopprijs, de slaaf moest ook onderhouden worden.

Drie soorten slaven

Grofweg kan er onderscheid gemaakt worden waarbij de slaven in drie groepen ingedeeld konden worden. De eerste groep waren de slaven die zwaar werk moesten verrichten. Zij hadden geen geluk en moesten lange dagen werken. Veel van deze slaven stierven al op jonge leeftijd. De slaven die het beter hadden, waren de slaven die lichter werk mochten verrichten, of de slaven die konden lezen en schrijven. Zij werden ingezet voor klusjes en onderwijs. Dit waren de slaven die vaak niet het hele leven slaaf bleven. De laatste groep bestond uit de seksslaven. Aangezien een slaaf relatief duur was, was dit niet zo lucratief als gedacht wordt tegenwoordig.

Bleef een slaaf altijd een slaaf?

Een slaaf mocht bezittingen hebben in het Romeinse Rijk en kon een goede status verwerven door het werk goed te doen en te gehoorzamen. Een slaaf kon ook betaald krijgen door zijn eigenaar, of kon aan het werk gaan voor geld als de eigenaar dit goed vond. Deze slaven bleven niet hun hele leven slaaf. Veel slaven konden zichzelf vrijkopen met het geld dat zij verdiend hadden. Wat ook niet vergeten mag worden, is dat mensen slaven vrijkochten als een goed gebaar, of als dienst die zij verschuldigd waren aan de slaven om welke reden dan ook. Dit laatste wordt vaak vergeten wanneer het gaat om slaven en dat heeft ermee te maken dat dit vooral Romeins was. Wanneer een slaaf vrijgekocht was, verloor deze de status van slaaf en kreeg het burgerschap van Rome toegewezen. Erg interessant was dit overigens niet voor de meeste slaven, omdat zij dan alsnog geen huis of inkomen hadden. De slaven bleven vaak bij de families, ook na vrijkopen.