Het christendom als staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk

Het christendom is één van de grootste wereldgodsdiensten, maar heeft dit vooral te danken aan het Romeinse Rijk. Het is ondenkbaar dat het christendom op eigen kracht zo groot had kunnen worden. Het was Theodosius die het christendom tot staatsgodsdienst maakte, nadat hier al vaker over gesproken was door de verschillende machtshebbers. De leider van het rijk had hier zo zijn eigen redenen voor, maar de uiteindelijke reden was dat Theodosius boete moest doen voor de wrede slachtpartijen die hij teweeg gebracht had tijdens het straffen van de mensen in Thessaloniki.

knipselfffffff

Een lange weg

Het christendom heeft er een lange weg voor af moeten leggen. Eerst was het nog een godsdienst van de minderheden, al waren er wel meerdere volgelingen binnen het Romeinse Rijk te vinden. Een godsdienst die langzaam wist te groeien, maar die al wel duidelijk voeten aan grond kreeg. Theodosius verklaarde in 381 dat het concilie van Nicea geldig verklaard moest worden, maar hij maakte nog geen korte metten met de heidense praktijken die overal in het Romeinse Rijk te vinden waren. Rome was de wereld van veel goden en veel geloven. Theodosius was niet van plan om iemand op de tenen te trappen, maar kreeg het voor elkaar om in onvrede te vallen met de bisschop van Milaan Ambrosius.

Theodosius wilde moordenaars straffen en trok daarom met een leger naar Thessaloniki in 390 na Chrustis. Dit liep volledig uit de hand. Naar schatting vonden meer dan 7000 de dood op gruwelijke wijze en de bisschop verbood dat Theodosius deel zou nemen aan de eucharistie. De keizer zou eerst boete moeten doen. Dit deed hij en hij verleende de kerk diverse gunsten. In 392 begon hij de ketters te bestrijden, en dit zou veel gevolgen hebben.

Allereerst werd het christendom duidelijk in een eerste rol gezet wanneer het o, godsdiensten aankwam. Dit betekende dat het volk van Rome meer met elkaar gemeen zou krijgen, maar de schadelijke gevolgen waren voor de geschiedenis vele malen groter. Veel mensen werden aangevallen en werden beroofd, waar tempels aangevallen en gesloopt werden door monniken. Heidense boeken en bezittingen werden vernietigd, maar dit was niet het enige dat Theodosius na wist te laten. Na zijn dood werd het Romeinse Rijk in tweeën gedeeld. Deze scheiding die plaats zou hebben in 395 na Christus kon niet meer ongedaan gemaakt worden. Vanaf dit moment wordt er gesproken over het Westelijk Romeinse Rijk en het Oostelijk Romeinse Rijk.

Het christendom heeft vrij pad

Aangezien het Romeinse Rijk op dat moment nog steeds enorm groot is en veel invloed heeft, kan het christendom zich razendsnel verspreiden. Het heeft de steun en goedkeuring van Rome en daarmee zijn de meeste blokkades weg. Missionarissen worden door heel Europa gestuurd en het christendom verankerd zich onlosmakelijk in de Europese maatschappij.